Bước 1: Chuẩn bị cho dịch vụ tổng vệ sinh

Tập trung thiết bị, máy móc làm sạch tại một vị trí ở công trình, kiểm tra và báo cáo với bảo vệ công trình số lượng lần cuối trước khi mang vào công trình (Đối chiếu với bảng liệt kê dụng cụ mang theo).

Chuyển thiết bị, máy móc làm sạch lên tầng cao nhất (nếu...

28.08.2020 15:19 - Comment(s)

Bước 1: Chuẩn bị

  • Kiểm tra độ an toàn của thiết bị.

Bước 2: Vệ sinh sơ bộ thảm

  • Hút bụi trên thảm, kiểm tra các góc cạnh của thảm đã được dán chặt xuống sàn chưa.
  • Dùng hóa chất tẩy đốm để tẩy các vết bẩn trên bề mặt trước khi dùng máy chà thảm

Bước 3: Vệ sinh thảm bằng thiết bị

    ...
28.08.2020 14:55 - Comment(s)