Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME ( ANITIME JSC)

Địa chỉ

228 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email

info@anitime.vn

Điện thoại

(028) 38 222 203

0913 888 048


Websites

www.anitime.vn

Liên hệ khác

Phòng Kinh Doanh

​(028) 38 222203 (Phím 1)

Mr Như : 0913 888 048 |  nhuha@anitime.vn

Phòng Kế Toán

​(028) 38 222203 (Phím 2)

hanhchinh@anitime.vn

Phòng Kỹ Thuật

​(028) 38 222203 (Phím 3)

Mr Chinh: 036 9323 479 | chinh.bx @anitime.vn

Phòng Điều hành dịch vụ làm sạch

Mrs Mai: 0936 101 379

maitran@anitime.vn