Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME ( ANITIME JSC)

228 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

(028) 38 222 203

info@anitime.vn

www.anitime.vn

Phòng Kinh Doanh

0923 88 7777

kinhdoanh@anitime.vn

Phòng Điều Hành Dịch Vụ

0913 888 048

nhuha@anitime.vn